UN MODEL DE DEMNITATE

Data: 25 aprilie 2018

Un om al istoriei a întors ultima pagină a vieții sale exemplare.

Dinu C. GIURESCU, academician, membru important al Consiliului Științific al Institutului Revoluției Române din Decembrie 1989, patriot de înaltă ținută  intelectuală, lasă în urma sa o valoroasă operă științifică.

Trăindu-și întreaga viață în slujba istoriei neamului nostru, Dinu C. GIURESCU s-a  identificat cu ea, devenind un apărător al demnității naționale.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

C O L E G I U L   N A Ț I O N A L   A L  I R R D

Autor: Institutul Revoluției Române din Decembrie 1989