Ultimele zile ale dictaturii ceauşiste în Sfântul Gheorghe