Tabel privind rezultatul selecţiei dosarelor la examenul organizat pentru ocuparea posturilor vacante

Data: 21 septembrie 2015

TABEL

privind rezultatul selecţiei dosarelor la examenul organizat pentru ocuparea posturilor vacante

  • Consilier I A- Directia Organizare Evenimente si Activitati Editoriale ;
  • Expert II Direcţia organizare evenimente şi activităţi editoriale;
Nr. crt.Nume şi prenume candidatNr. şi data dosaruluiPostulRezultat
1EUGENIA IORGA482/10.09.2015ConsilierI AADMIS
CAMELIA IULIANA RUNCEANU 493/11.09.2015ConsilierI AADMIS
Nr. crt.Nume şi prenume candidatNr. şi data dosaruluiPostulRezultat
1SECAREANU GEORGE490/11.09.2015Expert IIADMIS
2DIACONU ELENA492/11.09.2015Expert IIADMIS

Eventuale contestaţii se pot depune până la data de 22.09.2015.

Autor: Compartimentul Financiar-Contabil