Tabel privind rezultatul selecţiei dosarelor la examenul organizat pentru ocuparea posturilor vacante

Data: 13 mai 2016

TABEL

privind rezultatul selecţiei dosarelor la examenul organizat pentru ocuparea posturilor vacante

SOFER I – Direcția   Financiar Contabilitate Resurse Umane, Juridic și      Administrativ

Nr. crt.Nume şi prenume candidatNr. şi data dosaruluiPostul
1BARA CONSTANTIN371/03.05.2016SOFER I -ADMIS
2TENCU ALECU368/28.04.2016SOFER I – ADMIS
3BADALAU  ALEXANDRU369/28.04.2016SOFER I – RESPINS LIPSA DOCUMENTE LA DOSAR

Eventuale contestaţii se pot depune până la data de: 16.05.2016 ORA 13.00;

COMISIA DE EXAMEN :

PreşedinteCalafeteanu Ion –Director general adjunct;

Membri:

Hlihor Constantin – Cercetator Stiintific I – Direcția Cercetare – Membru;

Osca Alexandru Consilier – Consilier Cabinetul Demnitarului – Membru;

Secretar Comisie examen :

Mihai Mioara– Direcția   Financiar Contabilitate Resurse Umane, Juridic și Administrativ

Autor: Compartimentul Financiar-Contabil