Tabel privind rezultatul selecţiei dosarelor la examenul organizat pentru ocuparea posturilor vacante

Data: 7 aprilie 2016

TABEL

privind rezultatul selecţiei dosarelor la examenul organizat pentru ocuparea posturilor vacante

  • EXPERT I A- Direcţia cercetare;
  •  Expert II  Direcţia organizare evenimente şi activităţi editoriale
Nr. crt.Nume şi prenume candidatNr. şi data dosaruluiPostul
1Marin Valentin304/ 01.04.2016 EXPERT I A
Nr. crt.Nume şi prenume candidatNr. şi data dosaruluiPostul
1Staicu Gabiel302/ 31.03.2016Expert II
2Sora Florin307/ 05.04.2016Expert II

Eventuale contestaţii se pot depune până la data de: 08.05.2016

COMISIA DE EXAMEN :

Preşedinte:   Calafeteanu Ion  – Director general adjunct ;

Membri:

Grigoriu Alexandru, Cercetator Stiintific III – Direcția  Cercetare -Membru;

Osca Alexandru, Consilier – Consilier Cabinetul Demnitarului– Membru;

Diaconu Elena, Expert gradul II Direcţia organizare evenimente şi activităţi editoriale- Membru;

Secretar Comisie examen:

Mihai Mioara– Direcția   Financiar Contabilitate Resurse Umane, Juridic și Administrativ.

Autor: Compartimentul Financiar-Contabil