Tabel privind rezultatul selecţiei dosarelor la examenul organizat pentru ocuparea posturilor vacante