Tabel privind rezultatul selecţiei dosarelor la examenul organizat pentru ocuparea posturilor vacante

Data: 2 octombrie 2015

TABEL

privind rezultatul selecţiei dosarelor la examenul organizat pentru ocuparea posturilor vacante

  • Cercetător ştiinţific, gradul I – Direcția Cercetare
Nr. crt.Nume şi prenume candidatNr. şi data dosaruluiPostul
1Constantin Hlihor524.01.10.2015Cercetător ştiinţific, gradul I

COMISIA DE EXAMEN :

Preşedinte:   Calafeteanu Ion – Director general adjunct;

Membri:

Prof.univ.dr. Ioan Chiper

Prof.univ.dr. Mihai Retegan

Prof.univ.dr. Gheorghe Onişoru

Prof.univ.dr. Corneliu Mihai Lungu

Secretar Comisie examen :

Andreea – Iuliana Bădilă– Expert gradul II, Direcţia organizare evenimente şi activităţi editorial

*Autor: Compartimentul Financiar-Contabil