Tabel privind rezultatul selecţiei dosarelor la examenul organizat pentru ocuparea postului vacant de șofer

Data: 15 ianuarie 2019

Nr. crt.Nume şi prenume candidatNr. şi data dosarului   PostulObservatie
1KERESZTESI ION LUCIAN1234/19.12.2018SOFERADMIS

Afișat astăzi, 15.01.2019, ora 16 :30

Secretarul comisiei

Autor: Institutul Revoluției Române din Decembrie 1989