Tabel privind rezultatul selecţiei dosarelor la examenul organizat pentru ocuparea postului vacant de secretara