Tabel privind rezultatul selecţiei dosarelor la examenul organizat pentru ocuparea postului vacant de secretara

Data: 7 decembrie 2018

Nr. crt.Nume şi prenume candidatNr. şi data dosarului   PostulObservatie
1PETRESCU Luminița Mihaela1113/27.11.2018SecretaraADMIS
2STERIAN  Alina Silvia1097/23.11.2018SecretaraADMIS

Afișat astăzi, 07.12.2018, ora 16 :30

Proba scrisa se va sustine in data de 12.12.2018, incepand cu ora 10 la sediul IRRD din str. C.A. Rosetti nr.33, sector 2.

Secretarul comisiei

Autor: Institutul Revoluției Române din Decembrie 1989