Tabel privind rezultatul selecţiei dosarelor la examenul organizat pentru ocuparea postului de Expert II