Tabel privind rezultatul obţinut la proba scrisă

Data: 15 aprilie 2016

TABEL

privind rezultatul obţinut la proba scrisă din 14.04.2016

pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul IRRD

Eventuale contestaţii se pot depune în termen de 24  ore de la finalizarea probei scrise.

Interviul se va susţine în data de 19.04.2016 la ora  10.00.

  • Expert II Direcţia organizare evenimente şi activităţi editoriale;
Nr. crt.Nume şi prenume candidatNr. şi data dosaruluiPostulPunctaj
1Staicu Gabiel302/ 31.03.2016Expert II74
2 Sora Florin307/ 05.04.2016Expert II79

       Expert IA  ;Direcţia cercetare

Nr. crt.Nume şi prenume candidatNr. şi data dosaruluiPostulPunctaj
1Marin Valentin304/ 01.04.2016 EXPERT I A86.67

punctaj cu care a promovat proba scrisă (tabel rezultat proba scrisă – anexat).

COMISIA DE EXAMEN :

Preşedinte:   Calafeteanu Ion  – Director general adjunct ;

Membri:

Grigoriu Alexandru, Cercetator Stiintific III – Direcția  Cercetare -Membru;

Osca Alexandru, Consilier – Consilier Cabinetul Demnitarului– Membru;

Diaconu Elena, Expert gradul II Direcţia organizare evenimente şi activităţi editoriale- Membru;

Secretar Comisie examen:

Mihai Mioara– Direcția   Financiar Contabilitate Resurse Umane, Juridic și Administrativ.

Autor: Compartimentul Financiar-Contabil