Tabel privind rezultatul obţinut la proba scrisă din 4 mai 2017 pentru ocuparea postului vacant din cadrul IRRD