Tabel privind rezultatul obţinut la proba scrisă din 4 mai 2017 pentru ocuparea postului vacant din cadrul IRRD

Data: 7 mai 2017

TABEL

privind rezultatul obţinut la proba scrisă din 04.05.2017 pentru ocuparea postului vacant din cadrul IRRD

Eventuale contestaţii se pot depune în termen de 24 ore de la afisarea rezultatului.

Interviul se va susţine în data de 09.05.2017 la ora 10.00.

Consilier I A- Birou Organizare Evenimente si Activitati Editoriale

Nr. crt.Nume şi prenume candidatNr. şi data dosaruluiPostulProba scrisa
1Radu Alexandru284/19.04.2017Consilier IA –ADMIS 9.83

COMISIA DE EXAMEN:
Preşedinte: Calafeteanu Ion – Director general adjunct;

Membri:
Osca Alexandru Consilier Cabinetul Demnitarului – Membru;
Marin Valentin – Expert Gr. IA -Membru;

Secretariatul comisiei de examen/concurs este asigurat de către
doamna Mihai Mioara – Compartiment Financiar Contabilitate Resurse Umane, Juridic și Administrativ

Autor: Compartimentul Financiar-Contabil