Tabel privind rezultatul obţinut la proba scrisă din 28 noiembrie 2016 pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul IRRD