Tabel privind rezultatul obţinut la proba scrisă din 28 noiembrie 2016 pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul IRRD

Data: 13 decembrie 2016

TABEL

privind rezultatul obţinut la proba scrisă din 28.11.2016 pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul IRRD

Eventuale contestaţii se pot depune în termen de 24 ore de la finalizarea probei scrise.

Interviul se va susţine în data de 05.12.2016 la ora 10,00.

Nr. crt.Nume şi prenume candidatNr. şi data dosaruluiPostulPunctaj
1Balanoiu Stelica816/14.11.2016Expert II55.60

punctaj cu care a promovat proba scrisă (tabel rezultat proba scrisă – anexat).

COMISIA DE EXAMEN :

Preşedinte:   Osca Alexandru – Consilier Cabinet Demnitar-Presedinte

Membri:

Staicu Sorin – Expert gradul II – Broul Organizare evenimente si activitati editoriale – Membru;

Diaconu Elena – Expert gradul II – Broul Organizare evenimente si activitati editoriale- Membru;

Secretariatul comisiei de examen/concurs este asigurat de către domnaMihai Mioara– Direcția   Financiar Contabilitate Resurse Umane, Juridic și Administrativ

Autor: Compartimentul Financiar-Contabil