Tabel privind rezultatul obţinut la proba scrisă din 24.09.2015 pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul IRRD

Data: 25 septembrie 2015

TABEL

privind rezultatul obţinut la proba scrisă din 24.09.2015 pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul IRRD

Eventuale contestaţii se pot depune în termen de 24 ore de la finalizarea probei scrise.

Interviul se va susţine în data de 29.09.2015 la ora 10,00.

punctaj cu care a promovat proba scrisă (tabel rezultat proba scrisă – anexat).

Nr. crt.Nume şi prenume candidatNr. şi data dosaruluiPostulPunctaj
1Iorga Eugenia482/10.09.2015Consilier IA76
2Runceanu Camelia Iuliana493/11.09.2015Consilier IA92.33
Nr. crt.Nume şi prenume candidatNr. şi data dosaruluiPostulPunctaj
1Secareanu George490/11.09.2015Expert II95.66
2Diaconu Elena492/11.09.2015Expert II86

COMISIA DE EXAMEN :

Preşedinte: Calafeteanu Ion – Director general adjunct ;

Membri:

Bucur Ion Cercetator Stiintific I – Direcția Cercetare -Membru;

Grigoriu Alexandru Consilier – Consilier Cabinetul Demnitarului – Membru

Secretar Comisie examen :

Mihai Mioara– Direcția Financiar Contabilitate Resurse Umane, Juridic și Administrativ

Autor: Compartimentul Financiar-Contabil