Tabel privind rezultatul obţinut la proba scrisă din 24.09.2015 pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul IRRD