Tabel privind rezultatul obţinut la proba scrisă din 20 ianuarie 2016 pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul IRRD

Data: 20 ianuarie 2016

TABEL

privind rezultatul obţinut la proba scrisă din 20.01.2016 pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul IRRD

Eventuale contestaţii se pot depune în termen de 24 ore de la afişarea rezultatelor probei scrise.

Interviul se va susţine în data de 26.01.2016 la ora 10,00.

Nr. crt.Nume şi prenume candidatNr. şi data dosaruluiPostulPunctaj
1DELEANU DANA SIMONA761/29.12.2015Expert II80Admis
2STAICU GABRIEL – SORIN09/08.01.2016 Expert II38.88Respins

punctaj cu care a promovat proba scrisă (tabel rezultat proba scrisă – anexat).

COMISIA DE EXAMEN :

Preşedinte:   CALAFETEANU ION  – Director general adjunct

Membri:

RADULESCU CARMEN Consilier Cabinetul Demnitar ,

DIACONU ELENA – Expert II Direcţia Organizare Evenimente şi Activităţi Editoriale.

Secretar Comisie examen:

Grigoriu Alexandru – Cercetator Stiintific III – Direcția Cercetare

Autor: Compartimentul Financiar-Contabil