Tabel privind rezultatul obţinut la proba scrisă din 20 ianuarie 2016 pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul IRRD