Tabel privind rezultatul obţinut la proba scrisă din 19 mai 2016 pentru ocuparea postului de Șofer I