Tabel privind rezultatul obţinut la proba scrisă din 19 mai 2016 pentru ocuparea postului de Șofer I

Data: 20 mai 2016

TABEL

privind rezultatul obţinut la proba scrisă din 19.05.2016 pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul IRRD

Eventuale contestaţii se pot depune în termen de 24 ore de la finalizarea probei scrise.

Interviul se va susţine în data de 24.05.2016 la ora 10.00.

SOFER I – Direcția   Financiar Contabilitate Resurse Umane, Juridic și      Administrativ

Nr. crt.Nume şi prenume candidatNr. şi data dosaruluiPostulProba scrisa
1BARA CONSTANTIN371/03.05.2016SOFER I ADMIS

COMISIA DE EXAMEN :

Preşedinte:   Calafeteanu Ion – Director general adjunct ;

Membri:

Hlihor Constantin –   Cercetator Stiintific I – Direcția Cercetare -Membru;

Osca Alexandru Consilier – Consilier Cabinetul Demnitarului – Membru;

INTOCMIT                                                    

Secretar Comisie examen :

Mihai Mioara– Direcția   Financiar Contabilitate Resurse Umane, Juridic și Administrativ

Autor: Compartimentul Financiar-Contabil