Tabel privind rezultatul obţinut la proba scrisă din 12 decembrie 2016 pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul IRRD