Tabel privind rezultatul obţinut la proba scrisă din 12 decembrie 2016 pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul IRRD

Data: 13 decembrie 2016

TABEL

privind rezultatul obţinut la proba scrisă din 12.12.2016 pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul IRRD

Eventuale contestaţii se pot depune în termen de 24 ore de la finalizarea probei scrise.

Interviul se va susţine în data de 15.12.2016 la ora 10,00.

Nr. crt.Nume şi prenume candidatNr. şi data dosaruluiPostulPunctaj
1SECAREANU GEORGE864/29.11.2016Cercetător ştiinţific7.66
2SIMA ANA- MARIA812/10.11.2016Cercetător ştiinţific8.66

punctaj cu care a promovat proba scrisă (tabel rezultat proba scrisă – anexat).

COMISIA DE EXAMEN :

Preşedinte:   Calafeteanu Ion – Director general adjunct ;

Membri:

Hlihor Constantin Cercetator Stiintific I – Direcția Cercetare -Membru;

Badila Andreea Cercetator Stiintific III – Direcția Cercetare -Membru;

Secretar Comisie examen :

Mihai Mioara– Direcția   Financiar Contabilitate Resurse Umane, Juridic și Administrativ

Autor: Compartimentul Financiar-Contabil