Tabel privind rezultatul obţinut la proba scrisă din 11 ianuarie 2016 pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul IRRD