Tabel privind rezultatul obţinut la proba scrisă din 11 ianuarie 2016 pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul IRRD

Data: 21 ianuarie 2016

TABEL

privind rezultatul obţinut la proba scrisă din 11.01.2016 pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul IRRD

Eventuale contestaţii se pot depune în termen de 24  ore de la finalizarea probei orala.

  • CERCETATOR STIINTIFIC;
Nr. crt.Nume şi prenume candidatNr. şi data dosaruluiPostulPunctaj
1BADILA ANDREEA IULIANA734/21.12.2015CERCETATOR STIINTIFIC9.76
  • ASISTENT CERCETARE;
Nr. crt.Nume şi prenume candidatNr. şi data dosaruluiPostulPunctaj
1RUNCEANU CAMELIA IULIANA758/28.12.2015ASISTENT CERCETARE9.23
2MARCAU FLAVIUS- CRISTIAN08/ 08.01.2016ASISTENT CERCETARE9.18

COMISIA DE EXAMEN :

Preşedinte:   Calafeteanu Ion  – Director general adjunct ;

Membri:

Bucur Ion Cercetator Stiintific I – Direcția  Cercetare -Membru;

Grigoriu Alexandru Consilier – Direcția  Cercetare – Membru

Secretar Comisie examen :

Mihai Mioara– Direcția   Financiar Contabilitate Resurse Umane, Juridic și Administrativ

Autor: Compartimentul Financiar-Contabil