Tabel privind rezultatul obţinut la proba orala din 05 decembrie 2016 pentru ocuparea postului vacant de Expert II

Data: 16 decembrie 2016

TABEL

privind rezultatul obţinut la proba orala din 05.12.2016 pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul IRRD

Eventuale contestaţii se pot depune în termen de 24 ore de la finalizarea probei orala.

Expert II Direcţia organizare evenimente şi activităţi editoriale;

Nr. crt.Nume şi prenume candidatNr. şi data dosaruluiPostulPunctaj
1BALANOIU STELICA816/14.11.2016Expert II63.30

COMISIA DE EXAMEN/CONCURS :

Preşedinte:   Osca Alexandru – Consilier Cabinet Demnitar-Presedinte

Membri:

Staicu Sorin – Expert gradul II – Biroul Organizare evenimente si activitati editoriale – Membru;

Diaconu Elena – Expert gradul II – Biroul Organizare evenimente si activitati editoriale- Membru;

Secretariatul comisiei de examen/concurs este asigurat de către domnaMihai Mioara– Direcția   Financiar Contabilitate Resurse Umane, Juridic și Administrativ

Autor: Compartimentul Financiar-Contabil