Tabel privind rezultatul obţinut la proba orala din 05 decembrie 2016 pentru ocuparea postului vacant de Expert II