Tabel privind rezultatul obţinut la interviul din 24 mai 2016 pentru ocuparea posturilor vacante

Data: 25 mai 2016

TABEL

privind rezultatul obţinut la interviul din 24.05.2016 pentru ocuparea posturilor vacante

din cadrul IRRD

Eventuale contestaţii se pot depune în termen de 24 ore de la afisarea rezultatului.

 SOFER I – Direcția   Financiar Contabilitate Resurse Umane, Juridic și  Administrativ

Nr. crt.Nume şi prenume candidatNr. şi data dosaruluiPostulINTERVIU
1BARA CONSTANTIN371/03.05.2016             SOFER IADMIS

COMISIA DE EXAMEN :

Preşedinte:   Calafeteanu Ion – Director general adjunct ;

 Membri:

Hlihor Constantin –   Cercetator Stiintific I – Direcția Cercetare -Membru;

Osca Alexandru Consilier – Consilier Cabinetul Demnitarului – Membru;

Secretar Comisie examen:

Mihai Mioara– Direcția   Financiar Contabilitate Resurse Umane, Juridic și Administrativ

Autor: Compartimentul Financiar-Contabil