Tabel privind rezultatul obţinut la interviul din 24 mai 2016 pentru ocuparea posturilor vacante