Tabel privind rezultatul obţinut la interviul din 19 aprilie 2016 pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul IRRD