Tabel privind rezultatul obţinut la interviul din 19 aprilie 2016 pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul IRRD

Data: 20 aprilie 2016

TABEL

privind rezultatul obţinut la interviul din 19.04.2016 pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul IRRD

Eventuale contestaţii se pot depune în termen de 24  ore de la afişarea rezultatului.

Expert II Direcţia organizare evenimente şi activităţi editoriale;

Nr. crt.Nume şi prenume candidatNr. şi data dosaruluiPostulPunctaj
1Staicu Gabiel302/ 31.03.2016Expert II83.34
2Sora Florin307/ 05.04.2016Expert II83.34

       Expert IA  ; Direcţia cercetare

Nr. crt.Nume şi prenume candidatNr. şi data dosaruluiPostulPunctaj
1Marin Valentin304/ 01.04.2016 EXPERT I A90

COMISIA DE EXAMEN :

Preşedinte  Calafeteanu Ion  – Director general adjunct ;

Membri:

Grigoriu Alexandru, Cercetator Stiintific III – Direcția  Cercetare – Membru;

Osca Alexandru, Consilier – Consilier Cabinetul Demnitarului – Membru;

Diaconu Elena, Expert gradul II Direcţia organizare evenimente şi activităţi editoriale – Membru;

Secretar Comisie examen:

Mihai Mioara– Direcția   Financiar Contabilitate Resurse Umane, Juridic și Administrativ

Autor: Compartimentul Financiar-Contabil