Tabel privind rezultatul obţinut la interviul din 15 decembrie 2016 pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul IRRD