Tabel privind rezultatul obţinut la interviul din 15 decembrie 2016 pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul IRRD

Data: 16 decembrie 2016

TABELTABEL
privind rezultatul obţinut la interviul din 15.12.2016 pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul IRRD
Eventuale contestaţii se pot depune în termen de 24 ore de la afisarea rezultatului.

   Cercetator Stiintific – Direcţia Cercetare

Nr. crt.Nume şi prenume candidatNr. şi data dosaruluiPostulPunctaj
1SECAREANU GEORGE864/29.11.2016Cercetator Stiintific .8.33
2SIMA ANA-MARIA812/10.11.2016Cercetator Stiintific .8.33

COMISIA DE EXAMEN :
Preşedinte:   Calafeteanu Ion – Director general adjunct ;
Membri:
Hlihor Constantin Cercetator Stiintific I – Direcția Cercetare -Membru;
Badila Andreea Cercetator Stiintific III – Direcția Cercetare -Membru;
Secretar Comisie examen :
Mihai Mioara- Direcția   Financiar Contabilitate Resurse Umane, Juridic și Administrativ

Autor: Compartimentul Financiar-Contabil