Situaţia privind rezultateul analizei dosarelor înscrise la concursul organizat pentru ocuparea postului de Expert gr. I

Data: 11 decembrie 2015

SITUATIA

PRIVIND REZULTATUL ANALIZEI DOSARELOR INSCRISE LA CONCURSUL ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE EXPERT GR.I ÎN CADRUL DIRECŢIEI ORGANIZARE EVENIMENTE SI ACTIVITATII  EDITORIALE

NUMELE ŞI PRENUMELECANDIDATULUIADMIS/RESPINS
DELEANU DANA SIMONARESPINS*

* NEINDEPLINIREA CRITERIULUI PRIVIND VECHIMEA NECESARA IN SPECIALITATEA STUDIILOR.

SECRETAR,

GRIGORIU MARIUS ALEXANDRU

Autor: Compartimentul Financiar-Contabil