Simpozionul „25 de ani de la adoptarea Constituției României prin referendum național”