Simpozionul „25 de ani de la adoptarea Constituției României prin referendum național”

Data: 9 decembrie 2016

COMUNICAT

Astăzi, 8 decembrie 2016, Institutul Revoluției Române din Decembrie 1989 a organizat simpozionul „25 de ani de la adoptarea Constituției României prin referendum național”.
La acest eveniment au participat reprezentanți ai Adunării Constituante, membrii Colegiului Național și Consiliului Științific IRRD 1989, cercetătorii din institut și alți invitați interesați de momentul aniversar.
Întrunirea a fost moderată de prof. univ. dr. Ion Calafeteanu, directorul științific al lRRD și de dr. Andreea-Iuliana Bădilă.
Au luat cuvântul Marian Enache, judecător la Curtea Constituțională a României, Vicepreședinte al Adunării Constituante, membru al Comisiei pentru redactarea proiectului Constituției, prof. univ. dr. Dumitru Mazilu, prof. univ. dr. Constantin Hlihor, prof. univ. dr. Alexandru Oșca, conf. univ. dr. Ion Bucur, C.S. III dr. Andreea-Iuliana Bădilă, C.S. dr. Alexandru Purcăruș și Asist. cercet. drd. Camelia Runceanu.
Comunicările științifice și expunerile susținute vor fi publicate în viitorul număr al revistei Institutului „Caietele Revoluției”.

Autor: Institutul Revoluției Române din Decembrie 1989