Selecție depuneri dosare pentru postul de secretară

Data: 9 iulie 2018

TABEL

privind rezultatul selecţiei dosarelor la examenul  organizat pentru ocuparea postului vacant de secretară

Nr. crt.Nume şi prenume candidatNr. şi data dosaruluiPostulObservatii
1.BĂDOI Oana552/04.07.2018secretarăadmis
2.IEREMIA Laura554/05.07.2018secretarăadmis

Contestaţiile cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere se pot depune până la data de : 10.07.2018 ora 16

Proba scrisă se va desfășura în data de 20.07.2018, ora 09:00, la sediul Institutului.

Secretar al comisiei de concurs

Autor: Institutul Revoluției Române din Decembrie 1989