Rezultatul probei scrise pentru candidații înscriși la examenul organizat pentru promovarea pe un post superior