Rezultatul probei interviului pentru candidații înscriși la examenul organizat pentru promovarea pe un post superior