Rezultatele finale ale examenului de promovare pentru postul de cercetător științific (CS)

CENTRALIZATOR

-Rezultatele finale ale examenului de promovare pentru postul de cercetător științific (CS) –

Direcția Cercetare:

Nr. crt. Nume și prenume Postul Punctaj obținut/proba scrisă Punctaj obținut/ interviu Punctaj final Rezultat
1 Cristian CHIRCA Cercetător științific 92 (de puncte) 100 (de puncte) 96 (de puncte) Admis

Secretar – Comisie examen de promovare,