Rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea postului de cercetător științific III (CS III)

-Rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea postului de cercetător științific III (CS III) –

Direcția Cercetare:

Nr. crt. Nume și prenume Postul Punctaj obținut/proba scrisă Punctaj obținut/ interviu Punctaj final Rezultat
1 Sebastian Florin RUSU Cercetător științific III 93,33 (de puncte) 100 (de puncte) 96,66 (de puncte) Admis