Rezultatele concursului organizat pentru ocuparea postului de cercetător științific III

Privind rezultatele obținute de candidatul care a susținut proba scrisă la concursul organizat pentru ocuparea  postului de cercetător științific III, în cadrul Direcției de Cercetare, IRRD 1989

Nr. Ctr. Numele și prenumele candidatului Punctajul obținut la proba scrisă Admis/respins
1 Sebastian Florin RUSU 93,33 (de puncte) admis