Raport, Grupul de Analiză a Activității IRRD 89

Data: 4 iunie 2018

G  R  U  P  U  L   DE   A  N  A  L  I  Z  A
A
ACTIVITATII  IRRD   `89
(G.A.A.)

R A P O R T

            In baza analizei documentelor puse la dispozitia membrilor Colegiului National(CN) ce alcatuiesc Grupul de Analiza a Activitatii IRRD ‘89(G.A.A), s-au constatat urmatoarele:

 • NU exista un Registru de Procese Verbale ale sedintelor CN al IRRD ‘89.
 • NU exista Stenograme ale sedintelor CN (transcrierea inregistrarilor sedintelor CN de pe suport magnetic pe suport de hartie)
 • NU a fost aprobat de Colegiul Național, Programul si cheltuielile propuse în bugetul IRRD ‘89 pentru anul 2018.
 • Prin Adresa nr.104/13.02.2018 si ”Dispozitia Interna” nr.220/26.03.2018 gen. si-a depasit atributiile, aducand atingere, si punand sub semnul intrebarii atat activitatea cat si competenta, membrilor Colegiului National , caorgan deliberativ de conducere, de a analiza activitatea IRRD ‘89, prin intermediului Grupului de Analiza, constituit si aprobat in sedintele CN din 2.02.2018 si 9.03.2018, inclusiv componenta nominala.(anexa 1)
 • In data de 27.03.2018 , personalul IRRD ‘89(Elena Diaconu si E. Mingote), fiind intrebate , de ce nu transmit membrilor CN, documentele solicitate, respectiv Condica de Prezenta pe lunile ianuarie-martie 2018, au raspuns ca, din dispozitia dir.gen. Claudiu Iordache, li s-a INTERZIS sa dea curs, solicitarilor membrilor C.N.

Conducerea executiva a IRRD ‘89, si-a atribuit, ILEGAL, competente ale Colegiului National astfel:

 • Dir. gen. a transmis Presedintelui IRRD ‘89 , spre semnare , documente ILEGALE (neaprobate de C.N.).(Anexa 2 ROF 2016).
 • a inlocuit membri ai Consiliului Stiintific cu incalcarea Art. 4, lit. b) din Legea nr.556/2004, fara aprobarea Colegiului National.
 • Constatam de pe site-ul IRRD ‘89 ca, din Lista cu membri C.S., aprobata prin Procesul Verbal nr.1 din data de 15.12.2004, in prezent, mai figureaza doar 3 membri, neexistand documente legale privind aceste modificari. (Anexa 3 Lista membri CS, 2005 – 2018).
 • A modificat ROF-ul, Organigrama, Structura Organizatorica si atributiile personalului cu incalcarea Art.6 (3) din Legea nr. 556/2004.
 • NU exista documente legale privind aceste modificari. (Anexa 4 Organigrama 2005-2018) 
 • A transmis către domnul Ion Moraru – Secretar general al Senatului, adresa nr.426/01.11.2011, prin care susține ca Statul de funcții al institutului ”a fost aprobat de Colegiul Național în ședința de lucru din 20 septembrie 2011”.(Anexa 51 adresa nr.426)
  Nu există documente privind aprobarea de CN a Statului de funcții în ședința menționată.
  Mai grav este că la data respectivă(20.sept.2011), NU a avut loc vreo ședință a CN.
 • A transmis către Curtea de Conturi Adresa nr.343/30.06.2015 în care susținea, că „IRRD 1989 a dus la îndeplinire și a înlăturat toate deficiențele constatate” constatate, printre care la „biluta” 5 – „Actualizarea Regulamentului de Organizare si Functionare, a fiselor de post, a statului de functii si de personal….”, fara ca acestea sa fie aprobate de Colegiul National , conform Art.6(3) din Legea nr.556/2004.(Anexa 52 adresa 343)
  Nu exista documente privind aprobarea ROF-ului de catre Colegiul Național in anul 2015.

Abateri grave savarsite de Conducerea executiva a IRRD ‘89 precum si de personalul din subordinea acesteia:

 • Dir. Gen. Claudiu Iordache, a încălcat prevederile legale în ceea ce privește demiterea personalului producând astfel un prejudiciu, IRRD ‘89, în valoare de 10.860 lei . (Anexa 6 – Hot. Jud. Si OP-uri )
 • A emis cu nr. 83/12.02.2005 Memorandumul „Ref. Contract consiliere juridică, resurse umane” in baza căruia a încheiat , mai multe Contracte de Asistenta Juridică, cu , Cab. Indv. de Av. „Marinescu Marcela”, chiar dacă instituia avea in Organigrama post de consiler juridic. Astfel s-a incalcat si prevederile OUG nr.26/2012.(Anexa 7 Memorandum)
 • A emis decizii prin care a angajat ILEGAL , persoanal pe functii într-un „cabinet al demnitarului”, inexistent.(Anexa 8 Decizii)

Serviciul economic –

 • Din fondurile IRRD ‘89, fără aprobarea Colegiului Național, au fost plătite cărți cu subiecte care NU au legătură cu obiectul de activitate al IRRD, respectiv, Revoluția română din decembrie 1989.
 • A facut plăți în valoare de 57.350 lei către Cab. Indv. de Av. „Marinescu Marcela” fără a exista o evidență a serviciilor efectuate de acesta. (15.750 lei in anul 2015 ; 19.200 lei in anul 2016; 19.200 lei in anul 2017; 3.200lei in anul 2018).
 • Facturile si Chitanțele emise de Cab. Indv. de Av. „Marinescu Marcela”, NU precizează Contractul în baza căruia au fost efectuate serviciile.
  (Anexa 9 facturi + chitante)
 • Se plătesc salarii pentru o muncă neprestată, în opinia G.A.A., având în vedere că NU există o evidență a prezenței angajatilor la programul de lucru stabilit, respectiv, „8 ore/zi , 40 pe săptămînă”, conform lit.H , pct.1 din Contractele Individuale de Muncă.
  Din Condica de Prezență neputându-se verifica acest aspect deoarece rubricile „ora sosirii” si „ora plecarii”, în majoritatea cazurilor NU sunt completate.
 • în anul 2018, apar două Condici de Prezență, semnate, una pînă la depistarea de către GAA a faptului că nu sunt completate anumite rubrici, respectiv 12.02.2018 și cea de a doua ulterior acestei date, cu rubricile completate.
  Motivația a fost că, “în cea inițială figura un fost angajat si trebuia schimbată”. (?!) (Anexa 10 Copii 2 Condici prezenta).

Pentru a preîntâpina o reacție firească a membrilor CN la un Raport negativ întocmit de GAA la adresa directorului general și a activității desfășurate de acesta , Claudiu Iordache, transmite o scrisoare către membri CN folosind termeni și expresii ce ies din logica unui director general, coleg și membru în CN cu cei care au analizat activitatea IRRD, prin care încearcă să se disculpe transferând responsabilitatea și gravele încălcări ale legii , în sarcina CN și a președintelui IRRD.

Membri Colegiului Național ce compun Grupul de Analiză al Activității IRRD ‘89, sunt profund indignați de atitudinea domnului Claudiu Iordache și consideră, regretabil faptul că au numit o persoana cu un astfel de comportament să ocupe timp de 13 ani postul de director general al IRRD 89.

Având în vedere cele constatate, GAA, consideră că se impune retragerea sprijinului acordat, domnului Claudiu Iordache, de către membri CN în ședința din data de 15 decembrie 2004 atunci când a fost propus de Președintele IRRD ‘89 domnul Ion Iliescu pentru a ocupa funcția de Director general al IRRD ‘89 și solicită  demiterea lui din această funție.

Grup de Analiza a Activitatii IRRD ‘89
Presedinte,
Emilian Vasile CUTEAN

Descarcaţi în format  PDF

Autor: Grup de Analiza a Activitatii IRRD ‘89