NECESITATEA STUDIERII ISTORIEI RECENTE A ROMÂNIEI ÎN ŞCOLI – REVOLUŢIA ROMÂNĂ DIN DECEMBRIE 1989

Data: 11 decembrie 2014

NECESITATEA STUDIERII ISTORIEI RECENTE A ROMÂNIEI ÎN ŞCOLI – REVOLUŢIA ROMÂNĂ DIN DECEMBRIE 1989

În data de 11 decembrie a.c., IRRD a organizat dezbaterea cu subiectul – Manualul Revoluţiei Române din Decembrie 1989 între normalitate şi necesitate. Acţiunea a avut loc la sediul IRRD, sala Liviu Corneliu Babeş. Alături de membrii Institutului – Claudiu Iordache, director general al IRRD, prof. univ. dr. Ion Calafeteanu, director adjunct al IRRD, Gelu Voican Voiculescu şi Alexandru Mironov, membri ai Colegiului Naţional al IRRD – au participat Mihai Manea, inspector de specialitate pentru disciplina de istoria, şi profesori de istorie al principalelor licee din Municipiul Bucureşti. Aceştia au vorbit despre modul în care este interpretat fenomenul revoluţionar din Decembrie 1989 de către istorici, dar şi despre nevoia elaborării unui manual şcolar dedicat Revoluţiei Române din Decembrie 1989.

Claudiu Iordache, director general al IRRD, a vorbit despre misiunea Institutului de a reda informaţii exacte privind fenomenul revoluţionar din Decembrie 1989, despre demersurile şi proiectele ştiinţifice curente, subliniind nevoia apariţiei, în spaţiul publicistic, a unui manual dedicat în întregime Revoluţiei. Totodata, acesta a atras atenţia asupra acţiunilor de denigrare şi eludare a Revoluţiei, ce au avut ca urmare intoxicarea conştiinţei publice. „Momentul 1989 este cu adevărat demn de a fi cunoscut!”, a afirmat acesta în încheiera discursului său.

Prof. univ. dr. Ion Calafeteanu a evidenţiat semnificaţia anului 1989 pentru istoria naţională a românilor, menţionând, în acest context, avalanşa de interpretări eronate referitoare la Revoluţie.

Gelu Voican Voiculescu şi Alexandru Mironov, membri ai Colegiului Naţional al IRRD, s-au axat asupra rigidităţii dictaturii ceauşiste, punctând, de asemenea, anduranţa poporului român, suferinţele şi neajunsurile la care acesta a fost supus.

Autor: Institutul Revoluției Române din Decembrie 1989