Examene de promovare

Institutul revoluției Române din Decembrie 1989 organizază în data de 17 iulie 2019, începând cu ora  10.30, examene de promovare pentru posturile de expert I și expert I A.

Bibliografie examen post expert I

  1. CHAFER-MEHDI STEPHAN, Organizarea evenimentelor, Bucureşti, Editura ALL 2008.
  2. Dan Stoica, Comunicare și relații publice, Editura Universitatii „Al. I. Cuza” Iasi, 2004
  3. I. Funeriu, Principii și norme de redactare computerizată, Editura Amarcord Timișoara, 1998.
  4. Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor),  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=RO

Bibliografie examen expert I A

  1. I. Funeriu, Principii și norme de redactare computerizată, Editura Amarcord Timișoara, 1998.
  2. Roger C. Parker, Tehnoredactarea computerizată&design pentru toți, Editura Teora, București, 1996.
  3. G. Beldescu, Punctuația în limba română, Editura Gramar 100+1, București, 1997.
  4. Dicționarul explicativ al limbii române, Academia Română, Ediția a III-a, 2018.