Concurs post șofer

Data: 17 octombrie 2018

Institutul Revoluției Române din Decembrie 1989, în temeiul HG nr.286/2011, organizează concurs în vederea ocupării a 1 post de sofer, cu normă întreagă, perioadă nedeterminată, în cadrul Compartimentului Administrativ.

Condiții generale de ocupare a postului

 • Cetățenie română;
 • Cunoaşterea limbii române;
 • Are vârsta minimă prevăzută de lege;
 • Are capacitate deplină de exercițiu;
 • Apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei;
 • Fără condamnări definitive pentru săvârşirea unei infracţiuni nedemne de exercitarea unei funcţii publice;

Condiții specific de ocupare a postului

 • Studii liceale;
 • Vechime în muncă de minim 5 ani;
 • Vechime pe un post similar de minim 5 ani;
 • permis de conducere pentru categoria B.

Dosarul va conține :

 1. Cererea de înscriere la concurs – se găsește la secretariatul Institutului;
 2. Copia actului de identitate;
 3. Copiile actelor care să ateste nivelul studiilor;
 4. Copii ale documentelor care atestă vechimea în muncă;
 5. Copii ale documentelor care atestă vechimea pe un post similar;
 6. Cazier judiciar;
 7. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate, eliberată cu cel mult 6 luni înainte de data depunerii dosarului;
 8. Curriculum Vitae.

Dosarele se depun până pe data de 02.11.2018, inclusiv, la sediul din Bucuresti, Str. C.A. Rosetti nr.33, sector 2 în intervalul orar 09 – 16.

Concursul se va sustine in zilele de 08.11. 2018 si 09.11.2018, la sediul institutului din București, Str C.A. Rosetti nr.33, sector 2 începând cu ora 10.

Tematica și bibliografia se pot obtine de pe pagina oficială a institutului sau de la secretariatul IRRD 1989 în intervalul  orar 09 – 16.

Detalii la telefon 021. 311 99 80

Bibliografie

 1. Legea 556/2004 privind înființarea Institutului Revoluției Române din decembrie 1989
 2. Rof Institutul Revoluției Române din decembrie 1989 – pe pagina institutului, sectiunea Institut
 3. Codul rutier actualizat

Autor: Institutul Revoluției Române din Decembrie 1989