Comunicat

Data: 20 iunie 2015

COMUNICAT

Momentul Decembrie 1989 reprezintă nu numai un eveniment de importanţă fundamentală în istoria recentă a României, dar şi unul dintre cele mai disputate subiecte din istoriografia recentă a acesteia. Tezele dominante aflate în circuitul istoriografic abordează momentul 1989 din România de pe poziţii devenite antagonice – Revoluţie versusLovitură de stat. Aceste aprecieri au suferit de-a lungul timpului numeroase mutaţii, căpătând nuanţe şi interpretări noi. Interpretat fie ca o revoluție modernăloviluţie, sau în orice alt fel, evenimentul major din istoria României din ultimul deceniu al secolului trecut suscită încă numeroase controverse. Numărul următor al revistei Caietele Revoluţiei îşi propune să descopere care este dimensiunea ocupată de Revoluţia din decembrie 1989 în sfera de preocupări a istoricului român şi a Institutelor de cercetare ce au în aria lor de cercetare şi perioada aferentă anului 1989. În acest sens, unul din principalele subiecte care suscită interes este legat de întrebarea: cine scrie istoria anului 1989? cum? de pe ce poziţii? şi conform cărei metodologii? Un alt subiect de interes este legat de locul pe care îl ocupă Revoluţia din Decembrie 1989 în periodizarea istoriografică (manualele şcolare balansează între sfârșitul regimului comunist şi perioada de tranziţie). Caietele Revoluţiei adresează invitaţia istoricilor români şi nu numai de a participa la dezbaterea din paginile revistei a unor teme precum:

  • Literatura privind momentul 1989;
  • Metodologia de cercetare cu referire la sfârșitul regimului comunist român;
  • Prezenţa subiectului Decembrie 1989 în mass-media românească şi influenţa exercitată asupra mentalului colectiv;
  • Interesul manifestat de subiect în rândul istoricilor români şi a Institutelor de cercetare istorică;
  • Percepţii şi mentalităţi legate de conceptele de revoluţie versus lovitură de stat.
  • Teme de cercetare încă neabordate sau puţin studiate legate de anul 1989 şi prăbuşirea regimului comunist din România.

Autor: Directorul Institutului Revoluției Române din Decembrie 1989