Apel nominal candidați înscriși la proba scrisă din data de 12 decembrie 2016