Apel nominal candidați înscriși la proba scrisă din data de 12 decembrie 2016

Data: 10 decembrie 2016

APEL NOMINAL CANDIDAŢI ÎNSCRIŞI

la proba scrisă din data de 12.12.2016

(PE BAZA ACTULUI DE IDENTITATE)

Postul vacant: Cercetător ştiinţific

Nr. crt.Nume şi prenume candidatNr. şi data dosaruluiPostulSeria Nr CISemnatura
1SECAREANU GEORGE864/29.11.2016Cercetător ştiinţific
2SIMA ANA- MARIA812/10.11.2016Cercetător ştiinţific

COMISIA DE EXAMEN :

Preşedinte:   Calafeteanu Ion – Director general adjunct ;

Membri:

Hlihor Constantin Cercetator Stiintific I – Direcția Cercetare -Membru;

Badila Andreea Cercetator Stiintific III – Direcția Cercetare -Membru;

Secretar Comisie examen :

Mihai Mioara– Direcția   Financiar Contabilitate Resurse Umane, Juridic și Administrativ

Autor: Compartimentul Financiar-Contabil