Anunț

Data: 11 iunie 2018

Institutul Revoluției Române din Decembrie 1989 (IRRD) organizează concurs de promovare pentru postul:

 • expert I, Biroul de Organizare Evenimente și Activități Editoriale.

Condițiile pentru desfășurarea concursului:

 • Concursul de organizează lasediul IRRD din str. C.A. Rosetti, nr. 33, sector 2, București, în data de 29 iunie 2018, ora 9.00, probascrisă.
 • Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină în mod obligatoriu:
  – cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
  – copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea potrivit legii, după caz;
  – minim două fișe de evaluare, cu calificativul foarte bine;
  – raportul de activitate pentru ultimii 3 ani.

Condiții de participare la concurs:

 • studii universitare de licență absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență sau echivalentă;
 • vechime în specialitate: minim 3 ani.

Bibliografie:

 • Legea 8 din 14 martie 1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe.
 • Legea 186 din 19 mai 2003 privind susținerea și promovarea culturii scrise.
 • Ana Bazac (coord.), Comunicarea politică: repere teoretice și decizionale, Ed. Vremea, București, 2006.

Tematică:

 • Legislația privind drepturile de autor și cultura scrisă.
 • Știința informării.

Notă: se studiază toate actele normative menționate la bibliografie, cu toate modificările și actualizările ulterioare.

Relații suplimentare se pot obține la sediul instituției și la numărul de telefon: 021/311.99.80.

Autor: Directorul Institutului Revoluției Române din Decembrie 1989