Anunț privind organizarea unui concurs de recrutare pentru ocuparea posturilor vacante din IRRD

Data: 21 decembrie 2015

ANUNŢ

Institutul Revoluției Române din decembrie 1989 organizează concurs de recrutare pentru următoarele posturi vacante:

 • Expert II  Direcția Organizare Evenimente și Activități Editorial;
 • Expert II Direcția Organizare Evenimente și Activități Editoriale;

Concursul se organizează la sediul Institutului Revoluției Române din Decembrie 1989 din Str. CA Rosseti nr 33 Sector 2 în data de 20.01.2016 ora 10:00, proba scrisă.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 3 Hotărârea nr. 286/2011 (*actualizată*), cu modificările şi completările ulterioare la care se adaugă:

Pentru ambele posturi de Expert II Direcția Organizare Evenimente și Activități Editoriale:

 • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental Ştiinţe sociale;
 • Vechime de minim 3 ani;

Dosarele de înscriere se depun în termen de 10 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la sediul Institutului Revoluției Române din Decembrie 1989 din Str. CA Rosseti nr 33 Sector 2.

Dosarul trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 6) din Hotărârea nr. 286/2011 (*actualizată*)

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul Institutului Revoluției Române din Decembrie 1989.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei şi la numărul de telefon 021/ 3119980.

DIRECTOR ,

IORDACHE CLAUDIU

ANEXE

        I.   Acte necesare pentru întocmirea dosarului de concurs:

 • Cerere de participare la concurs;
 • Curriculum vitae ;
 • Copia carnetului de muncă, conforma cu originalul, sau o adeverinţă care să ateste vechimea în specialitatea studiilor;
 • Cazier judiciar ;
 • Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor;
 • Copie B.I./C.I. ;
 • Adeverinţă medicală.

         II.    Concursul constă în 3 etape succesive:

 • Selecţia dosarelor de înscriere ;
 • Probă scrisă ;
 • Interviul.

III. Desfăşurare concurs.

EtapăPerioadă
Înscrierea candidaţilor24.12-08.01.2016 ora 13.
Selecţia dosarelor de înscriere11.01.2016
Afişare rezultate selecţie dosare12.01.2016
Contestatii12.01.2016
Rezultate selecţie dosare după contestaţii13.01.2016
Probă scrisă20.01.2016 ora 10.00
Afişare rezultate probă scrisă21.01.2016
Contestaţii22.01.2016 ora 13.00
Afişare rezultate probă scrisă după contestaţii25.01.2016
Interviul26.01.2016ora 10
Afişarea rezultatelor interviului27.01.2016
Contestaţii interviu27.01.2016
Afisare rezultate contestaţii interviu28.01.2016
Afisarea rezultatelor finale28.01.2016

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi ,,admis” la etapa precedentă.

Vor fi declaraţi ,,admis” candidaţi care obţin minimum 50 de puncte atât la proba scrisă cât şi la proba orală.

Se consideră admis la concurs, candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj, cu condiţia să fi obţinut punctajul minim necesar.

Autor: Compartimentul Financiar-Contabil