Anunț privind organizarea unui concurs de recrutare pentru ocuparea posturilor vacante din IRRD

Data: 20 noiembrie 2015

ANUNŢ

ANEXE

        I.   Acte necesare pentru întocmirea dosarului de concurs:

  • Cerere de participare la concurs;
  • Curriculum vitae ;
  • Copia carnetului de muncă, conforma cu originalul, sau o adeverinţă care să ateste vechimea în specialitatea studiilor;
  • Cazier judiciar ;
  • Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor;
  • Copie B.I./C.I. ;
  • Adeverinţă medicală.

         II.    Concursul constă în 3 etape succesive:

  • Selecţia dosarelor de înscriere ;
  • Probă scrisă ;
  • Interviul .

III. Desfăşurare concurs.

EtapăPerioadă
Înscrierea candidaţilor23.11-09.12.2015ora 13.
Selecţia dosarelor de înscriere10.12.2015
Afişare rezultate selecţie dosare11.12.2015
Contestatii11.12.2015
Rezultate selecţie dosare după contestaţii14.12.2015
Probă scrisă17.12.2015 ora 10.00
Afişare rezultate probă scrisă18.12.2015
Contestaţii18.12.2015 ora 16.00
Afişare rezultate probă scrisă după contestaţii21.12.2015
Interviul22.12.2015ora 10
Afişarea rezultatelor interviului22.12.2015
Contestaţii interviu23.12.2015
Afisare rezultate contestaţii interviu23.12.2015
Afisarea rezultatelor finale23.12.2015

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi ,,admis” la etapa precedentă.

Vor fi declaraţi ,,admis” candidaţi care obţin minimum 50 de puncte atât la proba scrisă cât şi la proba orală.

Se consideră admis la concurs, candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj, cu condiţia să fi obţinut punctajul minim necesar.

Autor: Compartimentul Financiar-Contabil