Anunț – examen de promovare Cercetător Științific (proba scrisă)