Anunț – examen de promovare Cercetător Științific (proba scrisă)

Rezultatul obținut la proba scrisă a examenului de promovare pentru postul de Cercetător Științific

Candidatul Cristian Chirca a obținut, la proba scrisă 92 de puncte (ADMIS).