Anunţ – concurs de promovare

Data: 1 iulie 2018

Desfăşurare

Examen de promovare în grad profesional imediat superior – iulie 2018

Nr. Crt.EtapăPerioadă
1.Înscrierea candidaţilor01.07-10.07.2018ora 13
2.Selecţia dosarelor de înscriere12.07.2018
3.Afişare rezultate selecţie dosare13.07.2018
4.Contestatii13.07.2018
5.Rezultate selecţie dosare după contestaţii16.07.2018
6.Probă scrisă17.07.2018 ora 10.00
7.Afişare rezultate probă scrisă18.07.2018
8.Contestaţii18.07.2018
9.Afişare rezultate probă scrisă după contestaţii19.07.2018
10.Afisarea rezultatelor finale20.07.2018ora 10

Vor fi declarati ,,admis” candidati care obtin minimum 50 de puncte atat la proba scrisa.

Se considera admis la concurs , candidatul care a obtinut cel mai mare punctaj ,cu conditia sa fi obtinut punctajul minim necesar.

Autor: Institutul Revoluției Române din Decembrie 1989