Anexe privind concursul pentru ocuparea postului de Expert II

Data: 1 noiembrie 2016

ANEXE

       I.   Acte necesare pentru intocmirea dosarului de concurs:

Cerere de participare la concurs ;
Curriculum vitae ;
Copia carnetului de munca ,conforma cu originalul, sau o adeverinta care sa ateste vechimea in specialitatea studiilor;
Cazier judiciar ;
Copiile documentelor care atesta nivelul studiilor;
Copie B.I./C.I. ;
Adeverinta medicala ;

         II.   Concursul consta in 3 etape succesive:

Selectia dosarelor de inscriere ;
Proba scrisa ;
Interviul ;

III. Desfăşurare concurs.

Nr. Crt.EtapăPerioadă
Înscrierea candidaţilor04.11 – 05.12.2016 ora 13
Selecţia dosarelor de înscriere06 – 07.12.2016
Afişare rezultate selecţie dosare08.12.2016
Contestatii08.12.2016
Rezultate selecţie dosare după contestaţii09.12.2016
Probă scrisă12.12.2016 ora 10.00
Afişare rezultate probă scrisă13.12.2016
Contestaţii13.12.2016
Afişare rezultate probă scrisă după contestaţii14.12.2016
Interviul15.12.2016 ora 10
Afişarea rezultatelor interviului16.12.2016
Contestaţii16.12.2016
Afişare rezultate interviu după contestaţii19.12.2016
Afisarea rezultatelor finale19.12.2016

     Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidati declarati ,,admis” la etapa precedenta.

Vor fi declarati ,,admis” candidati care obtin minimum 50 de puncte atat la proba scrisa cat si la proba orala.

Se considera admis la concurs , candidatul care a obtinut cel mai mare punctaj ,cu conditia sa fi obtinut punctajul minim necesar.

Autor: Compartimentul Financiar-Contabil