Anexe cu privire la desfășurarea concursului pentru ocuparea locurilor vacante în cadrul IRRD

Data: 1 noiembrie 2016

ANEXE

       I.   Acte necesare pentru intocmirea dosarului de concurs:

  • Cerere de participare la concurs ;
  • Curriculum vitae ;
  • Copia carnetului de munca ,conforma cu originalul, sau o adeverinta care sa ateste vechimea in specialitatea studiilor;
  • Cazier judiciar ;
  • Copiile documentelor care atesta nivelul studiilor;
  • Copie B.I./C.I. ;
  • Adeverinta medicala ;

         II.   Concursul consta in 3 etape succesive:

  • Selectia dosarelor de inscriere ;
  • Proba scrisa ;
  • Interviul ;

III. Desfăşurare concurs.

Nr. Crt.EtapăPerioadă
Înscrierea candidaţilor04.11-18.11.2016 ora 13 
Selecţia dosarelor de înscriere21-22.11.2016 
Afişare rezultate selecţie dosare23.11.2016 
Contestatii24.11.2016
Rezultate selecţie dosare după contestaţii25.11.2016
Probă scrisă28.11.2016 ora 10.00
Afişare rezultate probă scrisă29.11.2016
Contestaţii29.11.2016
 Afişare rezultate probă scrisă după contestaţii02.12.2016 
 Interviul05.12.2016 ora 10
Afişarea rezultatelor interviului06.12.2016
Contestaţii06.12.2016
Afişare rezultate interviu după contestaţii07.12.2016
Afisarea rezultatelor finale08.12.2016

        Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidati declarati ,,admis” la etapa precedenta.

Vor fi declarati ,,admis” candidati care obtin minimum 50 de puncte atat la proba scrisa cat si la proba orala.

Se considera admis la concurs , candidatul care a obtinut cel mai mare punctaj ,cu conditia sa fi obtinut punctajul minim necesar.

Autor: Compartimentul Financiar-Contabil